Komerční prostory

Jevíčko

Komerční prostory

V severní části města Jevíčka budeme realizovat administrativní budovu. Jedná se o nově vznikající průmyslovou zástavbu. Dům je navržen jako dřevostavba. Fasádu budou tvořit svislé dřevěné latě, vyjma vstupní stěny. Zde jsou navrženy lamely stejných rozměrů, ale v bílém odstínu. Dalším základním motivem fasády jsou velké prosklené plochy, které jsou umístěny v jednolité ploše. 

Vstup do objektu tvoří zastřešené závětší, z něhož povedou 2 vstupy do budovy. Jedním z nich bude vstup do administrativní budovy, druhý vstup do garáže. Administrativní část bude tvořit vstupní hala, kanceláře, showroom, atrium, jednací místnost, sklad, archiv a kuchyňka. 

Pro pohodlné parkování je zde navrženo 10 parkovacích míst včetně jednoho pro osoby s omezenou schopností pohybu.